Contact

Dades

Partida: La Llomaina
Polígon/Parcela: 16/109
Ref. Cat: 46258A016001090000PR

Propietat: Privada

 

Descripció

Es troba en un lateral del camí de l’Olla. Està construït amb pedra seca, d’antiguitat desconeguda encara que un rètol en fusta resa “1800” –dada a contrastar-, i planta rectangular amb porta xicoteta cap al nord (alt 2,2 m; llarg 3,6 m; i ample 4,7 m), sobre un terreny forestal de pins, profús en lloses de gran format i murs de pedra.

Al seu costat, separada a tan sols uns pocs metres, hi ha un antic habitatge de coberta a una aigua (de dimensions 4,6 m x 10,2 m) construïda amb una tècnica similar en pedra travada amb argamassa; a l’interior del recinte sense
coberta, un pi alt i madur ens parla d’una antiguitat considerable; aquesta construcció és d’interés i espera el que sembla ser un pesebre –en general presenta bastant deterioració-.

Ens trobem davant un aljub que es manté en bon estat la boca del qual està oculta amb pedres en les quals s’observen uns buits que ens parlen del canal que porta l’aigua fins a l’interior.

La porta d’accés, en el lateral esquerre si es mira de front, és de xicotet format i ens porta a l’interior, acatxats a una bassa plena d’aigua.

La llinda d’aquesta entrada és una llosa fina i els murs –de doble pedra- són de gran format.

A l’interior de la bassa, s’observa una cúpula en bon estat. Mirant cap avall, una pedra a manera d’esglaó d’escala ens convida cap a l’interior.

A manera de curiositat, al costat de l’entrada es pot observar un abeurador fet amb teula.

 

Estat actual

Es manté en bon estat i continua complint la seua funció. S’ha de tindre en compte:

  • Retirada d’enderrocs d’al voltant
  • Neteja de l’interior
  • Perímetre envaït per plantes

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×