Contact

Dades

Partida: Les Carreteres
Polígon/Parcela: 15/125
Ref. Cat: 46258A015001250000PP
Propiedad: Privada

 

 

Descripció

Se situa pel camí de Carreteres, està construït amb pedra seca, d’antiguitat desconeguda, i planta rectangular lleugerament ovalada i porta cap al nord (alt 2,1 m; llarg 5,2 m; i ample 3,6 m), sobre un terreny d’ús agrícola de regadiu –tarongers-.

El seu accés és reduït i compta amb diverses lloses de pedra en gran format en aquest punt. Si des d’ací es mira a l’interior s’aprecia com les grossàries van canviant en successives capes de lloses de gran format, tot en pedra seca.

Annex a aquest element existeix una excavació més recent que aplana el paisatge a una explotació. L’aljub bufona amb aquesta zona mitjançant un mur de pedra seca en bon estat que conforma un conjunt amb valor patrimonial.

Estat actual

Es troba en bon estat encara que es poden apreciar patologies a les quals cal parar esment i procedir a reparar a curt termini per a mantindre-ho en bon estat i posar-ho en valor.

 

  • S’aprecia a simple vista, en la part interior, on està la boca, que ha perdut la malla per al filtrat i hi ha unes quantes pedres caigudes.
  • L’interior està bé i la bassa estava plena en el moment de la visita, amb la qual cosa es pot deduir que es troba en bon estat i continua funcionant. No obstant això, en la zona de l’abeurador ha perdut pedres i està per refer.
  • És un aljub que ha sigut reparat nombroses vegades i es pot apreciar una signatura sobre revoque que   resa: 07/03/1961. Aquesta capa de revoque segurament va ser aplicada posteriorment per a mantindre-ho i està coberta per floridura.
  • El seu perímetre està envaït per plantes i no permet apreciar la peça íntegrament; així mateix el canal que porta aigua cap a l’aljub roman en bon estat però s’han abocat sobre ell pedres d’una extracció annexa.

 

 

 

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×