Contact

Dades

Partida/Àrea: Horquera

Referència catastral: No disposa

 

Descripció

Es tracta d’un catxirulo de tipus semienterrat. És de planta circular amb un buit d’accés esbocinat.

La part posterior es troba pràcticament enterrada, de manera que la construcció funciona com a element de contenció de terres. Els laterals també es troben enterrats, deixant únicament a la vista el tram de la porta d’accés.

L’element és de planta circular i la volta es troba parcialment derrocada.

El treball en pedra seca es veu ben executat, la qual cosa indica una mà d’obra especialitzada.

 

Estat actual

L’element es troba en estat de ruïnes a causa de la pèrdua de la seua cobertura.

A simple vista sembla que els murs es mantenen en bon estat, però part de la cúpula ha caigut a terra igual que ha
ocorregut amb la llinda de la porta. No s’aprecien restes de les pedres de la volta caiguda.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×