Contact

Dades

Partida: Cabo Blanco
Polígono/Parcela: 13/110
Ref. Cat: 46258A013001100000P

Propietat: Privada

 

Descripció

Es troba en l’encreuament del camí de Llomaina amb el camí de Llom de Ververet.

Es tracta d’un aljub de gran grandària i profunditat i per això l’accés al seu interior és molt còmode. És circular i presenta un perímetre de 19 metres i una altura aproximada de 3,20 metres, al costat d’un cultiu de secà.

En aquest cas es baixen 8 escalons per a arribar a la seua base, 3 escalons amb un replanell en la part exterior i 5 escalons interiors (el primer per la part alta és molt elevat, símptoma que en el seu inici existia un altre escaló extern). Tant els escalons exteriors com els interiors estan construïts amb pedra i revestits amb morter, els exteriors han perdut part del revestiment. L’existència de tants escalons ens dona una idea de la profunditat de la bassa.

La seua planta és totalment circular i es troba ben mantinguda. Interior i exteriorment els murs de pedra seca es troben sense cap mena de revoque impropi.

En la part alta de l’aljub s’aprecia una gran entrada de llum a causa de la falta de pedra de coronació, però en general l’element està ben conservat.

La porta d’accés es troba orientada al sud-oest i trobem el seu abeurador a l’esquerra de la porta d’accés. Al costat dret de la porta apareix un mur de pedra seca corb que ajuda a contindre les terres per a salvar la diferència d’altura que generen els escalons d’entrada.

Pel que fa a la recollida d’aigües, en aquest cas trobem la singularitat que l’aljub presenta dues boques d’ompliment, a l’esquerra i dreta de la porta d’accés. La dreta manté la bassa de decantació mentre que l’esquerra l’ha perduda.

Cap de les dues manté la séquia d’ompliment i la seua recollida d’aigua ha desaparegut a causa de les transformacions de l’entorn.

 

Estat actual

L’aljub es conserva en molt bon estat. Pel que fa a la seua bassa es troba ben mantinguda, pintada de calç i plena d’aigua.

L’aspecte de la coberta també és bo, encara que té falta de cobriment de pedra en la clau d’aquesta. Els murs interiors es mantenen a origen i no s’assemblava cap intervenció sobre aquests.

Exteriorment es troba també en bon estat, encara que caldria retirar algunes males herbes.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×