Contact

Dades

Partida: Mines De Arena
Polígon/Parcela: 29/9015
Ref. Cat: 46258A029090150000PG

Propietat: Pública

 

Descripció

S’accedeix a ell a través del camí de Xuxebe i es tracta d’un dels aljubs més xicotets de la localitat amb un perímetre aproximat d’11 metres, la seua grandària és tan reduït que el seu buit d’accés no permet l’accés llevat que siga semitombat.

La seua altura és aproximadament 1,60 metres. L’accés al seu interior ha de presentar algun escaló, però actualment es troba cobert de terra.

La seua planta és esfèrica tant exterior com interiorment i la bassa és rectangular.

Els murs de pedra seca es troben revocats superiorment amb masses impròpies (formigó en massa) que dificulta saber l’estat de l’element. La porta d’accés es troba orientada al nord-oest i no s’aprecia l’existència de cap abeurador.

Pel que fa a la línia de recollida d’aigües (séquia) es troba ben conservada i tant ella com la bassa de decantació està resolta amb pedra. La recollida d’aigües ja no és possible atés que es troba al costat d’un mur perimetral d’un xalet que talla el camí natural de l’aigua.

Es troba al costat del camí de Xuxebe en plena zona forestal i molt pròxim a un xalet.

 

Estat actual

L’element es troba totalment cobert per una capa de formigó en massa, fet que possiblement ho ha mantingut en un bon estat, a pesar que es tracta d’un aljub amb poc manteniment.

No sabem si té falta de pedra en la coberta a causa d’aquest fet. A l’interior s’aprecia una gran quantitat de terres acumulades a causa del desús, aquest fet ens dificulta a saber l’estat de la bassa.

L’aspecte estructural sembla estable a simple vista. Perimetralment es troba cobert de mala herba.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×