Contact

Dades

PARTIDA: LA HOYA
POLÍGON/PARCELA: 17/112
Ref. Cat: 46258A017001120000PL

Propietat: Privada

 

Descripció

S’accedeix a ell pel camí de l’Olla i es tracta d’un aljub de reduïdes dimensions i que no es troba en ús.

La seua altura és aproximadament de 2,40 metres i té un perímetre de 13,20 metres, amb la porta orientada al nord.

L’accés al seu interior es realitza a través de 5 escalons rectes de pedra. Com la majoria dels aljubs, la seua boca d’entrada és estreta per a resguardar l’aigua del seu interior.

Encara que la construcció sembla tosca i poc cuidada s’intueix l’execució per “mestres margeners”, ja que s’aprecien detalls molt cuidats en la col·locació i treball de la pedra, sobretot a la porta d’accés. Sens dubte, l’aspecte rude és generat per la tipologia de pedres de la zona, les quals dificulten el treball d’execució.

Tant la bassa de contenció de l’aigua com la coberta de pedra seca presenten una forma esfèrica.

La porta de entrada es troba orientada al nord i presenta dos murs de maçoneria ordinària a sengles costats que tenen la funció de resguardar l’accés. Actualment aquests murs estan resolts amb una maçoneria amb argamassa en les seues juntes, però desconeixem si són un postís actual.

Adossat a un d’aquests murs (al més curt) trobem un abeurador amb funció de donar aigua a les bèsties que s’utilitzaven amb finalitats agrícoles. Actualment es troba revocat amb morter de ciment, signe que ha estat en ús fins fa poc.

En el costat contrari a la porta d’accés es troba el brocal i la boca d’ompliment. Es tracta del punt més alt de l’aljub i que aprofita el desnivell natural del terreny per a l’ompliment d’aquest.

 

Estat actual

Encara que els aljubs de la comunitat els manté la societat de caçadors, a l’exterior de l’aljub li falta manteniment.

Per això és precisa la neteja de males herbes per a veure l’estat real de l’exterior.

L’aljub es troba en un bon estat de conservació estructural. En la cúpula de la construcció veiem que ha desaparegut part de la cobertura de pedra, la qual cosa facilita l’entrada de llum solar.

A la porta d’accés s’aprecien algunes reparacions en els murs laterals, els quals presenten les iagues de la maçoneria farcida de morter de ciment.

Les basses interiors han sigut netejades i emblanquinades per societat de caçadors, que s’encarreguen d’omplir també tots els aljubs locals. La porta d’entrada es troba en mal estat.

S’aprecien intervencions puntuals impròpies emplenant els buits de la construcció amb morters bastards.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×