Contact

Dades

Partida: Massaseit
Polígon/Parcela: 20/156
Ref. Cat: 46258A020001560000PI

Propietat: Privada

 

Descripció

Es troba al costat del camí de Massaseit en una zona de tarongers. Es tracta d’un aljub de grandària mitjana i permet a l’accés al seu interior amb una certa comoditat.

La seua planta circular presenta un perímetre d’aproximadament 15 metres i la seua altura és de 2,30 metres. En aquest cas trobem 5 escalons construïts amb pedra i revestits amb morter (segurament amb la mateixa composició que l’arrebossada de l’aljub) i això ens fa una idea de la profunditat de la bassa. La seua planta és totalment circular i es troba ben mantinguda.

Els murs de pedra seca es troben sense cap mena de revoque impropi el que facilita la recuperació del conjunt. En la seua cúpula interior s’aprecien algunes intervencions atés que no segueixen els mateixos patrons de muntatge en tot el seu conjunt.

La porta d’accés es troba orientada al nord-est i no s’aprecia l’existència de cap abeurador.

De qualsevol manera, sí que apareix un mur de pedra seca corb que està adossat al costat dret de la porta d’accés
i que superiorment està omplit de pedres i terres per a previndre de l’entrada d’aigües per la porta d’accés.

Pel que fa a la línia de recollida d’aigües (séquia) es troba totalment desapareguda i no s’aprecia bassa de decantació. La boqueta es troba en el costat esquerre de la porta i està coberta per pedres, per la qual cosa no s’aprecia a simple vista. La recollida d’aigües ja no és possible atés que s’ha reconvertit tot l’entorn.

Es troba al costat d’un mur perimetral d’un xalet que talla el camí natural de l’aigua.

 

Estat actual

En general, l’aljub es conserva en un bon estat. Pel que fa a la seua bassa es troba en bon estat, pintada de calç i plena d’aigua. L’aspecte de la coberta també és bo, encara que s’aprecia el creixement d’alguna planta.

Els murs interiors tenen algun tram amb argamassa de fang la qual cosa és impropi de la construcció i afavoreix embrutar l’aigua que hi haja en el seu interior.

Exteriorment s’aprecien moltes males herbes que dificulten veure l’estat de tot el conjunt.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×