Contact

Dades

Partida: La Hoya
Polígon/Parcela: 42/175
Ref. Cat: 46258A042001750000PB

Propietat: Privada

Descripció

S’accedeix a ell pel camí de l’Olla i ens trobem davant un aljub de gran grandària.

La seua planta és rectangular i presenta unes dimensions de 5,50 metres de llarg per 3,10 metres d’ample i la seua altura oscil·la els 2,80 metres; amb porta orientada al nord en una zona de cultiu de garroferes.

L’accés al seu interior es realitza a través de 5 escalons de maçoneria revestits amb morter i la seua bassa és rectangular.

Els seus murs i cúpula de pedra seca es troben en perfecte estat però en una cantonada trobem alguns amb les juntes revocades amb un morter impropi, segurament fruit d’alguna intervenció de reparació.

A l’esquerra de la porta d’accés s’aprecia un abeurador excavat en el terreny i revestit amb un formigó.

Pel que fa a la línia de recollida d’aigües, sembla ser que el propi camí és l’encarregat d’arribar a l’aigua cap a l’aljub.

S’aprecia l’existència d’una bassa de decantació, però es troba molt deteriorada i revestida amb un morter de ciment.

 

Estat actual

Es tracta d’un aljub en molt bones condicions (comparat amb uns altres de la localitat).

Com la resta d’elements d’aquesta tipologia, està mantingut per la societat de caçadors i per això l’interior està emblanquinat i amb aigua.

A nivell estructural l’element es troba en un bon estat, encara que existeixen alguns punts on s’observa pèrdua de part de pedres que el componien.

A la dreta de la seua porta existeix una zona reparada amb morters impropis emplenant les juntes de les pedres.

 

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×