Contact

Dades

Partida: Mines De Arena
Polígon/Parcela: 29/9015
Ref. Cat: 46258A027004880000PP

Propietat: Privada

 

Descripció

S’accedeix a ell pel camí de la Umbría Bota i es tracta d’un Aljub en zona reconvertida de muntanya a regadiu pel que ha perdut el canal natural d’ompliment. L’accés al seu interior és xicotet, però fàcilment accessible.

Presenta un alt de 1,75 metres i la seua base exterior és de 4,00×4,90 metres. En el seu interior trobem dos escalons per a accedir a una planta és rectangular.

El mur de pedra seca naix en una forma rectangular revestida i passa a una forma esfèrica amb laterals rectes.

L’exterior present una planta rectangular amb cantonades arredonides.

Els murs de pedra seca es troben revocats superiorment amb masses impròpies (formigó en massa) que dificulta saber l’estat de l’element, encara que sembla presentar un bon estat. En general sembla que l’estructura no ha patit variacions i es tracta de la construcció original.

La porta d’accés es troba orientada a l’est i en el seu costat dret es troba un tram esquerdejat que degué informar de la seua data de construcció o d’esquerdejat (actualment no apareix gens d’informació).

Al costat dret de la porta es troba l’abeurador i a l’esquerre apareix un mur de poca altura per a evitar que l’aigua d’escolament no entrara per la porta i s’adreçara cap a la boca que es troba al costat esquerre.

Pel que fa a la línia de recollida d’aigües (séquia) es troba ben conservada i no presenta bassa de decantació La recollida d’aigües ja no és possible atés que s’ha transformat tot l’entorn de recollida.

 

Estat actual

L’element es troba totalment cobert per una capa de formigó en massa, fet que possiblement ho ha mantingut en un bon estat.

El manteniment interior ha sigut bo i en l’actualitat la bassa es troba emblanquinada i plena d’aigua. Desconeixem si la coberta té falta de pedra a causa de l’argamassa impròpia, però pel seu estat general pensem que està en bon
estat.

L’aspecte estructural sembla estable a simple vista i no es mostren vestigis de cap reparació, la qual cosa ens informa d’una bona faena de maçoneria en sec ben asseguda.

Perimetralment es troba cobert de mala herba i molt pròxim a un camí de terra.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×