Contact

Dades

Polígon/Parcela: 37/348
Partida: Racó de Herraez (Vilamarxant)
Ref. Cat: 2514138YJ0821S0001IZ
Propietat:  Pública

Descripció

S’accedeix pel camí de Racó de Herraez i es tracta d’un aljub bastant antic.

En el seu exterior apareix una inscripció que indica 21-02-01 (és a dir de 1901) en una capa de morter que es
troba a la dreta de la porta d’accés.

Es tracta d’un aljub de planta rectangular amb dimensions exteriors 5,30 metres per 3,60 metres i una altura exterior que oscil·la els 2,20 metres; de porta orientada a l’est sobre un cultiu de vinyes. L’accés al seu interior es realitza mitjançant escalons, però resulta impossible saber el número d’ells.

La bassa sembla en bones condicions i està coberta per una volta de pedra seca. La seua boca d’ompliment
se situa en el costat contrari a la porta d’accés i centrada en el mur. La boquera compta amb un got de decantació de gran grandària.

A mà dreta trobem un abeurador revestit amb morter i de forma circular.

 

Estat actual

Es tracta d’un aljub en molt bones condicions però revestit exteriorment amb morter i formigons impropis de la construcció primitiva.

La bassa sembla estar en bones condicions. A nivell estructural l’element es troba en un bon estat. A l’interior de la bassa sembla haver-hi un tronc tallat, però desconeixem si es tracta d’un element que han tirat a l’interior o si ha
crescut algun pi en el seu interior i l’han talat.

En l’accés apreciem un xicotet escaló fet posteriorment amb rajola ceràmica.

 

 

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×