Contact

Dades

Partida: La Llomaina
Polígono/Parcela: 13/63
Ref. Cat: 46258A013000630000PE

Propietat: Privada

 

Descripció

Situat a la vora del camí de la Llomaina. Està construït amb pedra seca, d’antiguitat desconeguda i planta rectangular de cants arredonits, amb porta cap al nord (alt 2,4 m; llarg 4,8 m; i ample 3,8m), sobre un terreny agrícola de regadiu (garroferes).

Es tracta d’un aljub l’accés del qual està definit per una llinda i uns brancals de grans pedres planes profundes que desemboquen en una bassa rectangular de la qual parteix una esfera, la qual es dibuixa amb una successió de pedres fins a la seua trobada en la clau, en bon estat.

Mirant cap avall s’observa una escala treballada que s’afona en l’aigua que dona compte del bon funcionament de la bassa. No obstant això, aquesta és emplenada pels caçadors atés que la boca d’entrada no funciona.

L’element presenta un banc a mà dreta, mirant-lo en l’entrada, de front, i un abeurador a l’esquerra.

 

Estat actual

Es manté en bon estat i continua complint la seua funció encara que, com es va dir, la boca d’entrada
no funciona. S’ha de tindre en compte:

  • La zona que defineix la porta d’entrada ha sigut restaurada amb formigó
  • La bassa presenta enderrocs
  • Perímetre envaït per plantes

 

 

 

 

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×