Contact

Dades

Partida: Rodana Del Pic
Polígon/Parcela: 7/225
Ref. Cat: 46258A007002250000PI

Propietat: Pública

 

Descripció

S’accedeix a ell pel camí de la Umbría de la Bota; també és possible accedir des de Riba-roja de Túria.

Es tracta d’un aljub de planta rectangular (4,70 metres de llarg per 3,30 metres d’ample) situat enmig de la pinada, en una zona forestal.

Encara que les parets són les originals, la coberta està resolta amb un forjat unidireccional de cairat i revoltó. L’accés al seu interior es realitza a través de 2 escalons (encara que no podem assegurar-lo a simple vista perquè sempre que hem visitat l’element es trobava ple d’aigua).

Els escalons estan resolts amb pedra i revestits amb morter. La seua bassa interior és un rectangle de 0,83 x 1,30 metres, molt ben conservada i emblanquinada.

Interiorment els murs mantenen l’aspecte inicial, però exteriorment es troben revocats amb morters i formigó, materials impropis però que han ajudat al fet que es mantinga l’element.

Pel que fa a la bassa i als murs es troben en un bon estat per a la restauració, però la coberta està totalment reconstruïda amb uns materials actuals (cairat i revoltó).

Al costat esquerre de la porta d’entrada –orientada a l’est- es troba un xicotet banc de pedra, revestit superiorment amb morter. A l’esquerra hi ha un abeurador circular, també revocat i emblanquinat.

La recollida d’aigües es realitza per l’escolament natural de la muntanya. Apareix una canal per la muntanya (actualment s’insinua) que porta l’aigua al got de decantació d’una grandària més gran del comuna.

Finalment la boca d’accés d’aigua es troba en el mur posterior, just al costat contrari a la porta d’accés.

 

Estat actual

Encara que l’aljub es conserva bé per a l’ús que va ser configurat, el seu estat arquitectònic no és l’original.

El principal element impropi que trobem és la seua cobertura plana de cairat i revoltó.

Quan es va realitzar aquesta desafortunada intervenció es va aprofitar el formigó que s’abocava en el forjat per a tapar els buits de la pedra seca dels seus murs. El lloc on se situa es troba molt envoltat de mala herba que també pot estar afectant l’element d’estudi.

Pel que fa a la seua bassa i als seus murs semblen estables i ben mantinguts.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×