Contact

Dades

Partida: Tollos
Polígon/Parcela: 22/122
Ref. Cat: 46258A022001220000PB

Propietat: Privada

 

Descripció

Situat en el marge del Camí dels Tollos. Està construït amb pedra seca, d’antiguitat desconeguda i planta circular, amb porta cap al nord-oest (alt m; llarg 3,5 m; i ample 1,9 m), sobre un terreny agrícola de secà –garroferes-.

Al marge del camí, s’endevina quasi semienterrat, aquest aljub al qual s’arriba descendint lleugerament a través d’unes pedres. La seua porta, desplaçada a l’esquerra, queda remarcada amb un mur de pedra seca de resguard que conforma un escaló –des d’on es baixa- i un xicotet abeurador.

Per a accedir a ell cal acatxar-se sota les dues claus escalonades que conformen la llinda (una més gran que l’altra) que segueixen el passe a l’escala de pedra que se submergeix en una bassa de contorn circular curull d’aigua.

Des d’aquest punt, en la base, es poden observar dues boques, una antiga i segada i una altra nova passant; a partir d’ací es desenvolupa la cúpula, on s’aprecia la tècnica de pedra seca en perfecte estat.

El conjunt es conforma per l’aljub, el mur de resguard i un marge de pedra; tot això amb alt valor patrimonial a conservar.

 

Estat actual

Es manté en bon estat i continua complint la seua funció. Hi ha aspectes a remarcar:

  • Presenta poques intervencions encara que la seua cúpula, a l’exterior, ha sigut intervinguda amb formigó.
  • Hi ha plantes als voltants i enderrocs.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×