Contact

Dades

Partida: Canyada Diega
Polígon/Parcela: 11/193
Ref. Cat: 46258A011001930000PT

Propietat: Privada

 

Descripció

De grans dimensions, està construït amb pedra seca, d’antiguitat desconeguda, i planta rectangular irregular (presenta lleugeres curvatures en cantonades), amb porta cap a l’est (alt: 3,8 m; llarg: 7,2 m i ample: 4,8 m; dim. porta: 1,1 m x 1,75 m) sobre un terreny d’ús agrícola de secà –olivera-.

És un catxirulo que serveix de recer tant a persones com animals; de manera que funciona com un estable o quadra coberta, ja que disposa d’amarraments laterals de fusta i un pesebre al fons construït amb llosa de pedra vertical, el qual es correspon amb un postís fet d’origen conformat amb argamassa.

En l’entorn s’observen molts elements de pedra seca com a bancals. Tot el paisatge d’elements de pedra seca i el catxirulo conformen un conjunt de valor patrimonial.

 

Estat actual

L’estat és regular i sembla que es va fer manteniment amb data desconeguda en trobar-se morter en algunes juntes (morter que no existeix en la tècnica original). A més, la façana oposada a la porta presenta despreniments de pedra.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×