Contact

Dades

Partida: Moralet
Polígon/Parcela: 41/37
Ref. Cat: 46258A041000370000PB

Propietat: Privada

 

Descripció

Està construït amb pedra seca, d’antiguitat desconeguda, i planta rectangular a l’interior. A l’exterior, la nau té forma quadrangular, amb cantonades arredonides; la porta se situa cap a l’est, de brancals inclinats –amb existència de mènsules- i buit de 1m x 1,4 m. Ací es poden observar uns murs de gran format de 1,2 m.

Tot l’element posseeix unes dimensions d’alt: 3,4 m, llarg: 8,3 m i ample: 5,5 m.

Potser antany l’entorn va ser zona de muntanya -i d’ací la seua existència- en el que ara és un camp de cultius de taronger.

Pel seu interior es dedueix que va ser una edificació per a guardar el bestiar, ja que es pot observar l’existència d’un pesebre de costat a costat i fornícules.

En aquest punt, podem apreciar com la forma quadrada de la seua planta, a través d’una espècie de trompes passa a una coberta de tipus canó amb diverses lloses que arriben a cobrir la part més alta.

Es poden observar que hi ha restes d’argamassa fins a una certa altura i també rastres de fogueres.

És el Catxirulo més gran observat fins al moment i potser de tota la localitat.

 

Estat actual

L’element presenta un bon estat. No obstant això, s’han trobat uns certs detalls a tindre en compte:

  • Fins a una certa altura presenta restes d’argamassa i fogueres.
  • Hi ha alguns enderrocs tant en el seu interior com en l’exterior
  • Encara que camp de cultius, els arbres es munten sobre l’element, impedint apreciar tota la seua
    envergadura.

 

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×