Contact

Dades

Partida: Racò Herraez
Polígon: Parcela 11/71
Ref. Cat: 46258A011000710000PK

Propietat: Privada

 

Descripció

De grans dimensions, està construït amb pedra seca, d’antiguitat desconeguda, i planta circular amb porta cap a l’est (alt: 4 m; perímetre: 19 m; dim porta: 1,5 m x 0,9 m) sobre un terreny d’ús agrícola de secà –vinya-.

El catxirulo imposa i forma conjunt de valor amb un mur lateral paravent. En el seu interior, els murs –de grossària aproximada de 1m- s’alcen en vertical i fins a un cert punt comença la volta pròpiament dita.

 

Estat actual

L’estat és molt bo, de fet, se sap que es va restaurar un lateral caigut fa uns anys, ja que s’arriba a veure la diferència de material en el lateral dret; no obstant això, cal parar esment a unes certes patologies i deficiències importants en el seu desenvolupament:

  • Falta material en la cúpula –han caigut pedres de la mateixa- i han crescut moltes arrels en aquest
    punt a les quals cal parar-li atenció.
  • Tant l’element com el mur lateral ha sigut envaït per vegetació diversa.
  • Falta material en la cúpula –han caigut pedres de la mateixa- i han crescut moltes arrels en aquest
    punt a les quals cal parar-li atenció.
  • El costat restaurat presenta una sèrie de ripis descalçats. Es nota la diferència cromàtica d’aquests. En aquesta mateixa zona hi ha un tram que ha perdut pedra.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×