Contact

Dades

Partida/Àrea: Les Rodanes

Referència catastral: No disposa

Propietat:  A contrastar

 

Descripció

Es tracta de l’únic cas de construcció de pedra seca en la localitat que acull dos elements adossats.

Totes dues edificacions són catxirulos però són molt diferents l’u de l’altre. Per a ser més senzilla la descripció de tots dos se separaran per element.

Catxirulo dret o allargat:
Es tracta de l’element més gran dels dos. En el treball de pedra seca s’aprecia un treball més cura de les seues pedres, és a dir, les seues peces han sigut treballades per un mestre paredador molt acurat. L’element és de planta allargada amb la seua paret posterior en corba.

El seu accés es realitzava per un corredor d’1.14 metres d’ample i quan s’arribava al seu interior l’ample de l’element augmentava 0.77 metres. Els seus murs són de gran grossària i trobem grossàries variables entre 1.20 i 1.90 metres.

L’element es trobava cobert per una cúpula o volta de pedra seca, de la qual encara queden algunes restes.

Catxirulo esquerre o circular:
Construcció de planta circular relativament ovalada on s’aprecia un treball de la pedra seca diferent a l’element adossat.

Aquesta diferència en la tècnica evidència que han sigut construïdes en èpoques diferents.

Actualment els murs no superen el metre d’altura a causa de la seua ensulsiada.

Tant la porta d’accés d’aquest element, com de l’adossat, s’obri a l’est.

 

Estat actual

L’element en conjunt es troba en estat de ruïna. Tots dos elements han perdut la seua cobertura quasi per complet. A més de les cobertes també han caigut molts dels seus murs.

El perímetre de l’element es troba ple de mala herba vegetal que està afectant el conjunt.

Register

You don't have permission to register

Welcome to El Cor del Túria

Install
×